• PA 70

  PA 70

  יסוד פוליאוריטני לבן
  TDS             MSDS
 • PI 30

  PI 30

  יסוד פוליאסטר לבן
             
 • PI 518

  PI 518

  יסוד פוליאסטר טיקסוטרופי לבן
  TDS             MSDS
 • PT 1060

  PT 1060

  יסוד פוליאסטר שקוף
  TDS             MSDS
 • PT 1233

  PT 1233

  יסוד פוליאוריטני שקוף
  TDS             MSDS
 • PT 1249

  PT 1249

  יסוד פוליאוריטני שקוף
  TDS             MSDS
 • PT 1270

  PT 1270

  יסוד פוליאוריטני לבן
  TDS             MSDS
 • PT 1272

  PT 1272

  יסוד PU לבן
              MSDS
 • PT 1275

  PT 1275

  יסוד PU לבן
              MSDS
 • PT 1276

  PT 1276

  יסוד PU לבן
              MSDS
 • PT 1279

  PT 1279

  יסוד פוליאוריטני שחור
  TDS             MSDS
 • PT 1412

  PT 1412

  יסוד אקרילי שקוף
  TDS             MSDS
 • TA 03

  TA 03

  יסוד פוליאוריטני שקוף
  TDS             MSDS
 • TA 48

  TA 48

  יסוד פוליאוריטני שקוף
  TDS             MSDS
 • TB 14

  TB 14

  יסוד וגמר ניטרו שקוף 40% ברק
  TDS             MSDS